Důležitá kulturní událost pro všechny, kteří mají rádi mladé umění a neotřelé nápady tvůrců nastupující generace, je tradiční přehlídka tvorby studentů střední školy Michael a Akademie Michael. FestMichael již počtrnácté obohatil nabídku kulturních akcí metropole a originálním slavnostním způsobem oživil její veřejný prostor.

Slavnostní část akce, která se konala dne 15. 6. 2023 v kině Lucerna, byla věnována promítání krátkometrážních snímků vytvořených studenty oboru Filmová tvorba. Následně se festival přesunul na náměstí Míru, kde se uskutečnila vernisáž prací studentů oborů Grafický design, Fotografická tvorba a Design interiéru. Vystavené práce budou dostupné pro veřejnost až do 13. 7. 2023 na prostranství před kostelem sv. Ludmily a v přilehlém parku.

Přehlídku FestMichael po organizační i koncepčně-tvůrčí stránce připravují především sami studenti. Vytvářejí rovněž vizuální styl projektu, včetně loga či znělky. Akci finančně podporují sponzoři a škola Michael, která rovněž zajišťuje účast známých osobností – uměleckých garantů projektu a členů odborné poroty. Pro letošní ročník se jimi stali: v případě oboru Filmová tvorba režisér Vladimír Michálek, pro obor Grafický design Martin Strnad, pro obor Design interiéru světlonoš Hynek Medřický a  Fotografický obor zaštítil oceňovaný fotograf Karel Cudlín.

Záštitu nad festivalem v letošním roce převzalináměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče a výstavnictví Jiří Pospíšil, Alexandra Udženija – starostka městské části Praha 2 a Jaroslav Šolcmístostarosta městské části Praha 2.